Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền hoạt động sức khỏe sinh sản vị thành niên 28/12/2020
Ngày 28/12/2020 Tổ Tư vấn học đường Trường THCS Nguyễn An Ninh kết hợp với Trung tâm y tế xã Long Thượng tuyên truyền cho học sinh các khối lớp về chủ đề "Sức khỏe sinh sản vị thành niên ".