Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2022
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Nội dung kế hoạch
/Uploads/4068/files/KH%20TRIEN%20KHAI%20THANG%20HD%20CL%20%20VSATTP%202022.docx
Trường THCS Nguyễn An Ninh
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2nguyenanninhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenanninhcg.edu.vn