Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Câu lạc bộ giới thiệu sách
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Thượng, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức câu lạc bộ sách
Năm học: 2022-2023
 
 
 
 
Căn cứ vào Quyết định    thành lập Câu lạc bộ sách năm học 2022-2023;
Nhằm tạo sự bổ ích, phát hiện và phát huy những năng khiếu nâng cao kiến thức của học sinh trong từng năm học.
Trường THCS Nguyễn An Ninh lập kế hoạch tổ chức câu lạc bộ đọc sách như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, sáng tạo thể hiện trước đám đông.
- Thông qua các Câu lạc bộ nhằm tạo cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
- Học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình làm việc và học tập.
- Nội dung, chương trình sinh hoạt câu lạc bộ phải phù hợp với hoạt động của nhà trường, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, việc tổ chức thực hiện cần phải nghiêm túc, vui tươi và sát với chủ điểm, chương trình hành động theo quy định trong năm học.
II. YÊU CẦU:
- Giáo viên chọn những học sinh có năng khiếu.
- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh với các hoạt động của nhà trường.
- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa.
- Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành.
III.THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
- Câu lạc bộ sinh hoạt vào chiều thứ năm.
- Từ tháng 01/2023 đến tháng 05/2023.
     2. Địa điểm: Tại phòng học Thư viện
IV.NỘI DUNG:
 1. Điều hành câu lạc bộ đọc sách
- CLB được tổ chức và điều hành bởi Ban chủ nhiệm CLB. Các ban trong CLB phải luôn gắn kết với nhau nhằm tạo thuận lợi cho CLB hoạt động.
- Chủ nhiệm CLB: là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban chủ nhiệm, và thực hiện chức năng quản lý chung. Chủ nhiệm CLB là cầu nối của CLB với BGH nhà trường trong chức năng quản lý.
-  Phó chủ nhiệm CLB: được bổ nhiệm để giúp đỡ cho Chủ nhiệm CLB thực hiện công việc điều hành và quản lý câu lạc bộ. Công việc cụ thể của các Phó chủ nhiệm do Chủ nhiệm CLB phân công.
- Thành viên CLB:
   + Các nhóm có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động và liên lạc với các thành viên khi cần.
   + Tiếp nhận thông tin, để kịp thời thông báo cho các nhóm trưởng của các nhóm thành viên về tình hình và kế hoạch hoạt động cũng như các chương trình của CLB.
   + Quản lý thành viên thực hiện đúng nội quy của CLB, xử lý các thành viên vi phạm nội quy và đề xuất khen thưởng các thành viên tích cực, xuất sắc.
2. Hoạt động cụ thể
- Phong trào đọc sách tạo thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong nhà trường và học sinh nhằm góp phần nâng cao trình độ văn hóa của nhà trường trong giai đoạn mới.
- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
- Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.
- Khi kết thúc hoạt động ở mỗi lần hoạt động giáo viên đánh giá, nhắc nhỡ để câu lạc bộ hoạt động ngày hiệu quả hơn.
        3. Các quy định chung của câu lạc bộ
  - Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của CLB.
- Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.
- Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB.
- Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB đúng giờ, đúng quy định
- Tham gia vào việc thu xếp bàn ghế, trước và sau mỗi buổi sinh hoạt.
- Thành viên CLB không cần đóng phí tháng CLB.
  V. Biện pháp thực hiện:
- Ban chủ nhiệm câu lạc bộ lên kế hoạch tham mưu BGH xem xét để thực hiện
- Các thành viên trong CLB thực hiện đúng theo chức trách và qui định câu lạc bộ đưa ra.
Trên đây là kế hoạch tổ chức câu lạc bộ đọc sách. Trong quá trình hoạt động có phát sinh sẽ tiếp tục bổ sung cho phù hợp.
        HIỆU TRƯỞNG                                               CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
 
 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ SÁCH
Thời gian Nội dung Thực hiện Ghi chú
 
 
Tháng 1/2023
 
Chủ đề “Chào xuân”
1. Tổ chức giới thiệu các bài viết, tác phẩm hay viết về mùa xuân trong các cuốn sách hoặc tạp chí có tại thư viện trường.
2. Phát động phong trào sáng tác về cảm xúc mùa xuân, kỉ niệm mùa xuân; tình yêu đất nước, con người…
3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa giữa các lớp về việc giới thiệu sách trong thư viện nhà trường (không giới hạn về chủ đề).
 
 
 BCN, thành viên CLB.
 
 
 
Thành viên CLB, HS.
 
 
Tháng
2/2023
 
Chủ đề “Đất nước mến yêu”
1. Phát động phong trào sưu tầm những bài viết trên các báo, tạp chí, sách viết về đất nước Việt Nam có trong thư viện trường.
2. Tổ chức kể chuyện về Bác Hồ.
3. Tổ chức một gian sách giới thiệu cho học sinh toàn trường về các tác phẩm viết về Bác Hồ, Biển đảo,.. có trong thư viện trường.
 BCN, thành viên CLB.
 
 
 
Thành viên CLB, HS.
 
 
 
Tháng 3/2023
 
 
Chủ đề “Thanh niên xung kích”
1. Tổ chức đọc, giới thiệu những cuốn sách viết về các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi Việt Nam có tại thư viện trường.
2. Tổ chức viết bài cảm nhận, giới thiệu một cuốn sách có nội dung về Bác Hồ.
3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa 26-3.
BCN, thành viên CLB.
 
 
Thành viên CLB, HS.
 
 
Tháng 4/2023
 
 
 
Chủ đề “Giải phóng đất nước”
1. Tổ chức giới thiệu sách lịch sử Việt Nam trong thư viện trường.
2. Tổ chức kể chuyện lịch sử về hành trình giải phóng đất nước 30/4.
3. Sáng tác những bài văn, bài thơ về đất nước (thể loại tự do).
BCN, thành viên CLB.
 
Thành viên CLB, HS.
 
 
Tháng  5/2023
Chủ đề “Nắng sân trường”
1. Tổ chức giớ thiệu những câu chuyện kể về văn học.
2. Tổ chức viết bài cho khối 9: mỗi lớp nộp một bài viết viết về cảm nghĩ thời học sinh, kể về những kỉ niệm tươi đẹp năm tháng học trò, cảm xúc về ngôi trường mến yêu.
3. Phát động phong trào tặng sách giáo khoa cũ.
BCN, thành viên CLB.
 
Thành viên CLB, HS.
 
 
Tác giả: Thư viện trường THCS Nguyễn An Ninh Nguồn: Trường THCS Nguyễn An Ninh
Trường THCS Nguyễn An Ninh
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2nguyenanninhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenanninhcg.edu.vn