Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Phát động phong trào "Nghìn việc tốt"
Ngày 31/10/2022 Liên Đội trường THCS Nguyễn An Ninh phát động phong trào "Nghìn việc tốt", đồng thời tuyên dương các em đội viên nhặt được của rơi trả lại bạn (điện thoại, chìa khóa xe, cặp..)