Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Viêt Nam " Giai Điệu Tuổi Hồng".
Ngày 27/10/2022 liên Đội trường THCS Nguyễn An Ninh tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Viêt Nam " Giai Điệu Tuổi Hồng".