Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền: Phòng Chống và cách xử lí đuối nước cho Đội viên"
Ngày 17/10/2022 liên Đội trường THCS Nguyễn An Ninh tuyên truyền: Phòng Chống và cách xử lí đuối nước cho Đội viên"với 772 đội viên tham gia.