Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Gương sáng người giáo viên
xem tại đây:
/Uploads/4068/files/G%c6%b0%c6%a1ng%20s%c3%a1ng%20ng%c6%b0%e1%bb%9di%20gi%c3%a1o%20vi%c3%aan.pdf
Tác giả: Cô Huỳnh Phạm Ngọc Vân Nguồn: Trường THCS Nguyễn An Ninh
Trường THCS Nguyễn An Ninh
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2nguyenanninhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenanninhcg.edu.vn